Capacité de bonne communication

Capacité de bonne communication
Jounen jodia , li enpòtan pou chak moun kap viv nan sosyete a, chak moun kap viv nan yon fanmiy , chak pwofesyonèl kap travay yon kote, chak moun kap travay sou yon bagay ou dirije yon bagay ta dwe devlope kapabisite pou byen kominike nan chak nivo sa yo.
Kou sa menm jan ak domèn lan jwe yon wòl kapital pou reyisit entegral chak patisipan yo nan yon nivo avanse.

Articles les plus consultés