Capacité de jugement, analyse statistique et prise de décision

Capacité de jugement, analyse statistique et prise de décision
Nan kou sa, nou envite patisipan an devlope kapasite li genyen pou li eseye byen konprann sa yon lòt moun ap di, yon bagay ki rive. Kapasite pou analize e byen konprann sitiyasyon yo enpòtan anpil nan ede pran desizyon. Paske nan lavi a, desizyon moun chwazi pran yo enpòtan anpil e yo kapab ede w reyisi.
Anpil fwa gen yon domèn ki rele ‘’Statistique’’, li kapab ede nou pran bon jan desizyon nan yon dimansyon syantifik. Nou entwodui konsèp sa tou nan kou a.

Articles les plus consultés