Education économique et financière (entrepreneuriat)

Education économique et financière (entrepreneuriat)
Dimansyon ekonomi se yon pati enpòtan nan devlòpman chak moun. Poutan an Ayiti, yo neglije aspè sa nan edikasyon timoun yo ap resevwa. Sa se yon gwo feblès ki gen nan sitèm  edikasyon nasyonal nou an. Se pou rezon sa nou entèvni nan kou a ak tèm sa. Nan kou sa, nou non sèlman ap enfliyanse timoun yo pozitivman nan domèn antreprenarya men tou nap ede yo ak teknik pou prepare plan dafè.

Articles les plus consultés