Education a la citoyenneté (civisme) et introduction au droit

Education  a la citoyenneté (civisme) et introduction au droit
Timoun nap fòme nan tout chak fanmiy yo la pou yo kapab devni de sitwayen konsekan ki pral itil nan devlòpman sosyete a. Li enpòtan pou nou bay yo yon bon preparasyon antan ke fiti sitwayen ki pral dirije e pran fonksyon anndan peyi a.
Bon sitwayen dwe byen konnen e apllike prensip peyi li, patisipe nan bon fonksyònman peyi a nan desizyon kap pran san bliye kapasite pou defann dwa ak devwa l kòm sitwayen.
Se pou rezon sa nou mete yon entwodikasyon a etid dwa nan kou sa.

Articles les plus consultés