Ethique et Professionnalisme

Ethique et Professionnalisme
Entèlijans ak konpetans pa toujou sifi pou ede yon moun reyisi byen fè travay ou. Gen yon ansanm de pratik, bon manyè e prensip ki kapab ede yon pwofesyonèl byen fè travay li.
Kou sa va pale de prensip ak pratik sa yo e va ede patisipan yo aprann yo depi yo tou piti yon fason yo kapab devni pwofesyonèl kalifye , konpetan e standard.
Ansanm de valè ak prensip sa yo pafwa neglije an Ayiti. Men nou pa ka e nou pa dwe neglije yo  nan kou a si nou ta vle fòme sitwayen estanda nan peyi a.

Articles les plus consultés