Identification, developpement et gestión des talents et génies

Identification, developpement et gestión des talents et génies
Anpil fwa, yon moun osinon yon timoun genyen anpil kapasite ke lòt moun e menm paran l inyore. Alòske talan ak jeni sa yo se kapabisite ki kapab ede timoun lan devlope pèsonalite l, e menm karyè pwofesyonèl ou inivèsitè li. Pandan ke nou inyore talan ou kapasite sa yo nou redui timoun yo e nou fèmen yo kòm si yo te manke vo e sitiyasyon sa anpeche yo devlope pèsonalite e nan tout sa yap fè san bliye lekòl.
Nan etid ki fèt sou kesyon sa , yo idantifye pase 53 konpetans yon moun kapab genyen , nou pataje yo ak patisipan yo e wè kòman nou kapab ankadre yo pou yo apiye sou konpetans sa yo pou reyisi lekòl e nan lavi yo.
Finalman, nou fè yon chita sou model de pèsonalite e aptitid  (6 tip daprè teyori Murray la) e nou fè yon rapwòchman ant konpetans , modèl de pèsonalite e aptidtid timoun nan pou n rive wè bezwen an devlòpman pèsonèl li.

Articles les plus consultés