La création , le développement et la gestion d’entreprise

La création , le développement et la gestion d’entreprise

Nan kou sa, nou ap ofri patisipan yon konesans, zouti, metòd ak teknik pou yo kapab kreye, pou yo kapab jere e devlope antrepriz.  Kou sa se yon suit pratik pou kou edikasyon ekonomik e finansye a e ni kou sou entwodikasyon a antreprenarya tou.
Li enpòtan pou tout patisipan ki suiv kou sa nan Haveson Leadership Coaching ta ta eseye rive devlope pwòp pwojè antrepriz pa yo an pratik. Se donk yon kou pratik sou antreprenarya.

Articles les plus consultés