Langues, langages, outils de communication

Langues, langages, outils de communication
Jounen jodi a, pa gen pwogrè nan gwo nivo san bon kominikasyon e lang se yon eleman enpòtan nan kominikasyon. Nan kou sa nou prezante timoun yo lang moun pale a travè le mond antye, fanmiy lang yo, kèk teknik, ti fraz nan divès lang…
Langaj se kapab yon ansanm de resous ki kapab pèmèt yon fòm kominikasyon ou yon kominikasyon anndan yon domèn. Nou ede patisitan yo konprann konsèp langaj la.
Finalman, gen anpil zouti ki ka itilize pou kominike. Se pou sa nou prezante kèk zouti kominikasyon efikasite yo chak e enpak yo kapab fè sa bliye kòman pou pi byen itilize yo nan chak tip de sitiyasyon.

Articles les plus consultés