Leadership et Développement Personnel

Leadership et Développement Personnel
Se yon kou kote nou ede patisipan an pou li kapab devlope leadership li.  Pa bliye, leadership dapre nou menm se kapasite yon moun oswa yon gwoup moun genyen pou l kapab dirije.  E leadership yon moun ta sipoze kapab komanse sou pwòp tèt pa l.
Pa bliye Leadership nap pale la ka gen plizyè dimansyon. Pa egzanp, leadership la ka fèt nan domèn akademik, sosyal, ekonomik, politik, espirityèl... Leadership la ka nan divès nivo tou: pèsonèl, familyal, enstitisyonèl, lokal, nasyonal ou entènasyonal...

Articles les plus consultés