Planification et gestion des projets

Planification et gestion des projets
Gran reyalizasyon pèsonèl , enstitisyonèl, nasyonal ou entènasyonal yo rive konkretize nan majorite ka yo sou fòm pwojè.
Yon pwojè se yon bagay ou ap travay pou ou reyalize ou byen defini l e wè kijan ou kapab rive reyalize l. Gen yon bagay ki sèvi chapant ou baz pou reyisit yon pwojè, li rele Planifikasyon.
Planifikasyon se lè ou defini  yon seri de tach(ti travay), etap ak metòd san bliye evalyasyon peryodik nan yon pwojè. Ou kapab defini kèk dat e kèk plan ak metòd evalyasyon ak suivi pwojè a.
Li pa ase pou ou sèlman fè planifikasyon sou yon pwojè, fòk ou devlope ou defini metòd pou jere pwojè a tou. Jesyon Pwojè se yon kapasite enpòtan tout pwofesyonèl modèn bezwen genyen. Se pou sa nou aprann patisipan Haveson Leadership Coaching yo tèm sa yo yon fason pou ede yo devlope konpetans pwofesyonèl pwobab nan domèn lan.

Articles les plus consultés