Systeme de gouverment Haitien et le Systeme des Nations Unies

Systeme de gouverment Haitien et le Systeme des Nations Unies
Kou sa se tankou yon suit favorab pou kou ki te vini avan an. Li va pèmèt nou antre pratikman nan zafè gouvènans nan peyi Dayiti nan tout nivo : de prezidans jiska kazèk seksyon kominal an pasan pa tout lòt nivo e konsa nan chak lòt pouvwa demokratik yo.
Nan kou sa nou prezante sistèm Nasyon Zini tou yon fason pou yo kapab pran konesans de gran ideyal ONU yo, antite ki gen nan ONU yo, misyon ak fonksyonman chak antite yo.

Articles les plus consultés