Système de gouvernance (locale, nationale, internationale, non gouvernementale, publique, privée)

Système de gouvernance (locale, nationale, internationale, non gouvernementale, publique, privée)
Nan objèktif nou genyen pou nou kapab kontribiye nan devlòpman peyi a e devlòpman entènasyonal avèk fòmasyon leadership nap ofri timoun yo. Kou sa ki pale de gouvènans ap ede timoun yo pou yo devlope kapasite pou yo gouvènen nan wo nivo. Yon bagay ki papab pèmèt nou kontribiye a fòmasyon yon seri de fiti leaders nan peyi a nan tout nivo nan administrasyon leta, piblik , prive entènasyonal…

Articles les plus consultés