Informatique et technologies de l’Information et de la Communication

Informatique et technologies de l’Information et de la Communication
Enfomatik jounen jodi a se yon domèn trè enpòtan nan preske tout tip de travay yon moun ap reyalize.  Se yon zouti ki pèmèt ou rive devlope efikasite w ann anpil domèn. Teknoloji  li menm tou se yon domèn ki konstitiye motè devlòpman syantifik e teknik nan tout sosyete . Nou ensiste sitou sou teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon (TEK) nan kou sa.
Nan kou sa, nou travay sitou yon fason pou nou enspire bon itilizasyon de teknolji sitou nan domèn lekòl.

Articles les plus consultés